Velkommen!

Hægeland Frikirke er et fellesskap av ulike mennesker som ønsker å være etterfølgere av Jesus Kristus. Visjonen vår er «inn til Jesus – ut til verden», og i det ligger det at vi selv søker frelse og fornyelse hos Jesus og i Guds ord, for så å gi videre til andre det vi selv har fått.

Hægeland Frikirke hører til den Evangelisk Lutherske Frikirke i Norge. Vi har i overkant av 300 medlemmer i alle aldre, og driver et variert arbeid på Hægeland. 

Vi samles til gudstjeneste hver søndag, med sang, forkynnelse, bønn og fellesskap. For å imøtekomme våre medlemmers ulike behov, er det noe forskjell på gudstjenestene når det gjelder klokkeslett og stil. Les mer om de ulike gudstjenestene her.

I tillegg til det store fellesskapet på søndagene, er også de små, livsnære fellesskapene viktige. Vi har flere bibelgrupper for folk i forskjellige aldre og livssituasjoner. De samles jevnlig i hjemmene eller i frikirken. Ønsker du å bli med i en slik gruppe, kan du ta kontakt med Dag Øyvind Godtfredsen (tlf: 404 47 714).

I Hægeland Frikirke har vi et stort hjerte for barn og unge, og det er mange som legger ned mye tid for å skape et godt sted å være og utvikle seg i for disse. Les mer om de ulike tilbudene til barn og unge her.

Velkommen til frikirken!
 

Powered by Cornerstone