Gudstjeneste

Hver søndag (med noen unntak) feirer vi gudstjeneste sammen. Fordi vi består av mennesker i forskjellige faser av livet, og med forskjellige behov, varierer gudstjenestene også litt i form.

Første søndag i måneden har vi generasjonsgudstjeneste kl 11:00 - en gudstjeneste som passer godt for alle generasjonene sammen. Trykk her for å lese mer.

Andre søndag i måneden er det "kveldsmøte med påfyll" kl 19:00. Her er det mye fokus på bønn og lovsang i fellesskap, og talerne på disse gudstjenestene er gjestetalere.

Tredje og Fjerde søndag i måneden er det formiddagsgudstjeneste kl 11:00, ofte vil det være søndagsskole på denne. Formiddagsgudstjeneste er en tradisjonell gudstjeneste med nokså faste og kjente ledd, sang og tale.

 

I tillegg er det lagt opp noen kveldsmøter i løpet av året.

Powered by Cornerstone